0823080988

Con sơn - Bọ đỡ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

KT: 23x67cm Chất liệu: Xi măng cốt sợi Dùng để trang trí cột cửa sổ, đỡ dầm ban công và các vị trí khác....