0823080988

Khóa vòm cửa

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

KT: 28x37 Chất liệu: Xi măng cốt sợi Dùng trang trí vòm cửa đi, cửa sổ và các vị trí khác