0823080988

Con sơn, con bọ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

KT: 19x31cm Chất liệu: Xi măng cốt sợi Dùng để trang trí cột cửa sổ, bậu cửa sổ, đỡ dầm ban công và các vị trí khác....