0823080988

Con sơn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

KT: 18x35cm Chất liệu: Xi măng cốt sợi Dùng để trang trí cột cửa sổ, bậu cửa sổ, đỡ dầm ban công và các vị trí khác....

KT: 18x35cm

Chất liệu: Xi măng cốt sợi

Dùng để trang trí cột cửa sổ, bậu cửa sổ, đỡ dầm ban công và các vị trí khác....

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG