Nóc rồng to (Đôi)

Còn hàng

3.200.000₫

Tổng quan

Nóc rồng to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=170cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Nóc rồng to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=170cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng