0823080988

Nóc rồng to (Đôi)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Nóc rồng to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=170cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Nóc rồng to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=170cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG