0823080988

Mặt nguyệt 80x100

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mặt nguyệt: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : cao 100cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Mặt nguyệt: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : cao 100cm. Rộng 80cm

Chất liệu: xi măng cốt sợi lưới và thép

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG