0823080988

Đôi rồng chầu 2,5 mét ( Rồng đại )

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Nóc rồng đại: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=250cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Nóc rồng đại: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=250cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG