0823080988

Nụ giành giành lá.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Nụ giành giành lá: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=40cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Nụ giành giành lá: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=40cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG