0823080988

Đôi rồng chầu 60cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Nóc rồng bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=70cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Nóc rồng bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=60cm; H=35cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Kết hợp với mặt nguyệt cao 50 đến 60 cm thành bộ rồng chầu mặt nguyệt mang ý nghĩa tâm linh, chấn tà

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG