0823080988

Nóc hổ phù

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Nóc hổ phù: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=100cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Nóc hổ phù: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=100cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG