0823080988

Lá sòi 5

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Lá sòi 5: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : 18*29cm. Chất liệu: Xi măng mác cao

Lá sòi 5: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : 18*29cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG