Lá sòi 2

Còn hàng

120.000₫

Tổng quan

Lá sòi 2: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : 16cm. Chất liệu: Xi măng mác cao

Lá sòi 2: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : 16cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng