Lá sòi 1

Còn hàng

8.000₫

Tổng quan

Lá sòi 1: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : 15cm. Chất liệu: Xi măng mác cao

Lá sòi 1: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : 15cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng