0823080988

Kìm hóa bé

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Kìm hóa bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : 35cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Kìm hóa bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : 35cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG