Hổ phù to

Còn hàng

500.000₫

Tổng quan

Hổ phù to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : 130cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Hổ phù to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : 130cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng