0823080988

Đèn vuông 1 mái to.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đèn vuông 1 mái to. Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.25cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đèn vuông 1 mái to. Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.25cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG