0823080988

Đèn vuông 1 mái bé.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đèn vuông 1 mái bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.20cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đèn vuông 1 mái bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.20cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG