0823080988

Đao rồng phượng mớm to

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đao rồng phượng mớm : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.150cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đao rồng phượng mớm : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.150cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG