Đao rồng phượng mớm bé

Còn hàng

240.000₫

Tổng quan

Đao rồng phượng mớm : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.60cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đao rồng phượng mớm : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.60cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng