Đao rồng đèn.

Còn hàng

80.000₫

Tổng quan

Đao rồng đèn: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.35cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đao rồng đèn: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.35cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng