Đao phượng ngoái.

Còn hàng

400.000₫

Tổng quan

Đao phượng ngoái: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.100cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đao phượng ngoái: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.100cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng