0823080988

Đao phượng đèn.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đao phượng đèn: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.30cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đao phượng đèn: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.30cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG