0823080988

Đao phượng đại

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đao phượng đại : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.100cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đao phượng đại : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.100cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG