0823080988

Đao ly ngoái

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đạo ly ngoái: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.65cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Đạo ly ngoái: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.65cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG