0823080988

Copy of Chiện chéo.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chiện chéo: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.L=1.15m Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Chiện chéo: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.L=1.15m

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG