0823080988

Con dơi to

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Con dơi to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=50cm. Chất liệu: Xi măng mác cao .

Con dơi to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=50cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao .

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG