Con dơi đại

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Con dơi đại: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : 53*37cm. Chất liệu: Xi măng mác cao .

Con dơi đại: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : 53*37cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao .

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng