Con dơi bé

Còn hàng

50.000₫

Tổng quan

Chữ phúc lộc thọ: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=35cm. Chất liệu: Xi măng mác cao .

Con dơi bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=35cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao .

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng