0823080988

Chữ thọ tròn bé 02

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chữ thọ : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.D=45cm Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Chữ thọ : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.D=45cm

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG