Chữ thọ tròn bé 02

Còn hàng

100.000₫

Tổng quan

Chữ thọ : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.D=45cm Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Chữ thọ : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.D=45cm

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng