0823080988

Chiện vuông nhỡ.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chiện vuông nhỡ: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.L=90cm Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Chiện vuông nhỡ: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.L=90cm

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG