0823080988

Chiện vuông bé.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Chiện vuông bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.L=70cm Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Chiện vuông bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.L=70cm

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG