Chiện chéo.

Còn hàng

460.000₫

Tổng quan

Chiện chéo: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.L=1.15m Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Chiện chéo: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.L=1.15m

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng