Búp sen số 3

Còn hàng

80.000₫

Tổng quan

Búp sen số 3: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=25cm. Chất liệu: Xi măng mác cao .

Búp sen số 3: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=25cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao .

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng