0823080988

Búp sen số 2

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Búp sen số 2: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=30cm. Chất liệu: Xi măng mác cao .

Búp sen số 2: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=30cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao .

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG