Búp sen có đế to.

Còn hàng

180.000₫

Tổng quan

Búp sen có đế to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=27cm. Chất liệu: Xi măng mác cao .

Búp sen có đế to: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=27cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao .

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng