0823080988

Bức bình phong to

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bức bình phong : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.L=200cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Bức bình phong : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.L=200cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG