Bức bình phong nhỏ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bức bình phong : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT :.L=150cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Bức bình phong : Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT :.L=150cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng