0823080988

Bát phượng chầu, ngọn lửa đầu cột đồng trụ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bát phượng vừa: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=60cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Bát phượng vừa: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=60cm tính từ đầu đến đuôi con phượng

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

lăp cho cột đồng trụ từ 40 đến 45 cm

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG