Bát phượng đèn vừa.

Còn hàng

700.000₫

Tổng quan

Bát phượng vừa: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=60cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Bát phượng vừa: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=60cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

240.000₫
600.000₫
900.000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
600.000₫
500.000₫
500.000₫
500.000₫
500.000₫
300.000₫
600.000₫
600.000₫