0823080988

Bát phượng đèn vừa.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bát phượng vừa: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=60cm. Chất liệu: Bê tông cốt thép.

Bát phượng vừa: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=60cm.

Chất liệu: Bê tông cốt thép.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG