0823080988

Đấu cột vuông 35

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đấu cột vuông 35. Trang trí nhà ở. KT. D=35cm. Chất liệu: Xi măng mác cao.