0823080988

Đấu cột tròn 46

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đấu cột tròn 46. Trang trí nhà ở. KT. D=46. Chất liệu: BT Xi măng mác cao.