Phù Điêu trang trí

Còn hàng

550.000₫

Tổng quan

Phù điêu trang trí. Trang trí nhà ở. KT. D=40*150. Chất liệu: BT Xi măng mác cao.

Phù điêu trang trí. Trang trí nhà ở.

KT. D=40*150.

Chất liệu: BT Xi măng mác cao.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng