0823080988

Phù Điêu trang trí

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Phù điêu trang trí. Trang trí nhà ở. KT. D=40*150. Chất liệu: BT Xi măng mác cao.