0823080988

Hoa văn trang trí

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Lá Sao. Trang trí nhà ở. KT. D=7*7. Chất liệu:Xi măng mác cao.