0823080988

Lá móc (bộ)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Lá móc: trang trí nhà ở. KT: 17*15. Chất liệu:Xi măng mác cao.