0823080988

Hàng rào bê tông ly tâm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

HÀng rào bê tông ly tâm KT: H=130cm Sản xuất đúc bằng bê tông cốt thép quay ly tâm tốc độ cao.