0823080988

Hoa văn trang trí

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hoa văn trang trí KT 18x22CM. Trang trí đầu cột vuông cửa sổ, cửa đi, đầu cột vuông ngoài nhà, chân cột vuông và các vị trí khác