0823080988

Hoa văn trang trí

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hoa văn trang trí KT 16.5x16.5CM. Trang trí đầu cột vuông cửa sổ, cửa đi, dầm ban công, gầm mái hiên, chân cột vuông và các vị trí khác