0823080988

Dậu hoa giả gang

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Dậu hoa giả gang. Trang trí nhà ở. KT. D=30*34. Chất liệu: Xi măng mác cao.