0823080988

Phù điêu trang trí

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Phù điêu rẻ quạt KT: 50x130cm Dùng cho trang trí mặt tiền nhà ở dân dụng Vạt liệu: Bê tông xi măng mac cao