0823080988

Riềm hoa dây leo

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hoa văn trang trí. KT: 15*32. Chất liệu: Xi Măng & Thạch Cao