0823080988

Phù điêu trang trí

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hoa văn trang trí.  KT: 120*40. Chất liệu: Xi măng & T.hạch cao